user_mobilelogo

Har du husket å betale medlemskontingenten for 2018?
Hvis ikke må du gjøre det snarest til kontonummer 1822 11 20481
Husk og oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-post.
Eller medlemsnummer, om du har det.